carpe_noctem

74 teksty – auto­rem jest car­pe_noc­tem.

Mroczny Pasażer

w tle: Lin­kin Park - Breaking the habit
Odtwórz

kiedyś łapał stopa
przy drodze mo­jego życia
sa­mot­ny podróżnik
poz­wo­liłam mu wsiąść
i odtąd w ser­cu mym za­mie­szkał
w ciszy
nie mogę go wyp­ro­sić stąd

mówiłam że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 maja 2018, 12:00

Nieistnienie

W tle: Phyl­lo­taxis - Hearsay
Odtwórz

kiedy między wier­sza­mi się ukrywam
ciszę niewy­powie­dzianą z mro­ku wydobywam
żeby z sa­mot­nością spot­kać się twarzą w twarz
i nie zga­sić mil­cze­nia które w so­bie mam

ba­lan­suję więc na krawędzi
przepaść [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 grudnia 2017, 13:43

***

W tle: Faun - "Federkleid"
Odtwórz

w ko­konie słów
przeis­taczam się
by mo­tylem barwnym
wzle­cieć ponad
sza­re milczenie
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 czerwca 2017, 11:32

Naznaczona

W tle: Lin­dsey Stir­ling - "Shat­ter me" feat. Lzzy Hale
Odtwórz

wy­palo­ne ścieżki łez na policzkach
rozżarzo­ny do­tyk Twój na­piętno­wał mnie
po­wiedz! dokąd zmie­rzają Two­je dłonie
gdy w us­tach więźnie mi krzyk?

byłeś jak pełznący ogień
nie uz­nający gra­nic pożar
spo­pieliłeś niewinność
gdy miałam tyl­ko błagal­ne krop­le łez
by uga­sić sza­lejącą pożogę

dlacze­go - gdy szep­tałam: nie -
Ty na­dal pożerałeś mnie?
od­chodząc zniknąłeś za zasłoną dymu
a w ser­cu moim za­pisałeś słowa
po­zos­ta­niesz na zawsze
Naznaczona 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 czerwca 2017, 01:02

nadal

W tle: Ja­son Wal­ker - "Down"
Odtwórz

nie chcę już dłużej być
niczyja
jak ziemia
nieurodzaj­na pustynia
bez naj­mniej­szej nawet
Oazy

boję się być
bezpańska
jak kun­del porzucony
bo nie mer­da ogonem
zawsze
i cza­sem obszczeka
niewłaści­we drzewo

a więc na­dal jestem
cieniem
(sa­mej siebie)
rzu­conym w ciemność
bo lęka się światła
które ujawni
niczy­jość bez­pańskość nieistnienie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 maja 2017, 23:56

Miniaturka o obecności

stoisz Tam z ramionami
sze­roko rozpostartymi
w które chcę się rzucić
jak w przepaść
z zam­knięty­mi oczami
i wiarą
że na Dnie
nie cze­ka koniec
ale wybawienie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 maja 2017, 11:47

Pocałunek

la­wirując wśród kro­pel deszczu
wpat­rzo­na w sza­rość kałuży
dos­trze­gam pro­mień słońca
unoszę twarz ku niebu

je­sień na czo­le wyciska
złotym liściem
mok­ry pocałunek
pocieszenia 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 listopada 2016, 10:13

Bezbronna

W tle: Deep Pur­ple - "So­meti­mes I feel li­ke screaming"
Odtwórz


czasami
gdy nie mówię nic
cisza
rzu­ca cień zrozumienia
i tyl­ko Ty
nie boisz się
w niego wejść

a to ta­ka ciemność
co roz­jaśnia bezlitośnie
i na świe­czni­ku stawia
to co ze strachu
na­wet w myślach
przemilczam

że cza­sami
jes­tem bezbronna
choć nie składam broni
lecz czym jest mój szept
wo­bec krzy­ku świata?
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 maja 2016, 10:57

Okruch

W tle:
Ma­ri Boine - "Mu Us­tit Eŋge­liid Sogalaš"

Odtwórz

myśl
jak ok­ruch chleba
po­zos­ta­wia posmak
nienasycenia

może być śladem
drogą powrotną
z emoc­jo­nal­ne­go chaosu
zagubienia

może być próbą
milczenia
w świecie krzyczącym
pustką

może być gwiazdą
wciąż jaśniejącą
na wy­gasłym niebie
zwątpienia

myśl
jak ok­ruch chleba
wzma­ga apetyt
zrozumienia 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 kwietnia 2016, 18:28

Nieodwracalnie

W tle: Within Tem­pta­tion - "Ice queen"
Odtwórz

wróć proszę
na od­ległość mo­jego westchnienia
muśnięciem ciszy

być może
draśnięciem milczenia
zrośniemy się znowu
bez znieczulenia

lecz nie ma
dro­gi powrotu
z nieistnienia
złama­nia serca
fałszy­wego tonu
słów daremnych
os­tatniego drżenia
do­gasza­nego spojrzenia


skamienieliśmy
w próbie zrozumienia
nieod­wra­cal­ności wza­jem­ne­go zranienia 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 marca 2016, 21:34

carpe_noctem

Chwytam noc za rogi Księżyca. :)

Zeszyty
  • Myśli... – Kłębiące się cza­sem po głowach ob­fi­cie.

  • Perełki – Które po­win­ny uj­rzeć światło dzien­ne :) 

  • Poezja – Ubi vi­ta, ibi poesis.

  • Ulubieni autorzy – Myśli - pe­rełki, które gro­madzę w ser­cu.

  • Wielka poezja – Niedościg­nione dla mnie wzor­ce.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

carpe_noctem

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 maja 2018, 12:00carpe_noctem do­dał no­wy tek­st Mroczny Pa­sażer

2 stycznia 2018, 23:00carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st Nieistnienie

1 stycznia 2018, 15:29yestem sko­men­to­wał tek­st Nieistnienie

30 grudnia 2017, 13:43carpe_noctem do­dał no­wy tek­st Nieistnienie

21 czerwca 2017, 10:09krysta sko­men­to­wał tek­st ***

13 czerwca 2017, 17:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

7 czerwca 2017, 15:21carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st zaćmienie

7 czerwca 2017, 15:19carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st Martwa cisza? Ktoś jej wyp­ra­wił [...]

31 maja 2017, 13:23carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st nadal

31 maja 2017, 11:21Salomon sko­men­to­wał tek­st nadal