carpe_noctem

77 tekstów – auto­rem jest car­pe_noc­tem.

Jestem

Mu­se - 'I be­long to you'
Odtwórz
Mot­to: „How much pain has crac­ked your soul?
How much lo­ve would ma­ke you whole?”


między tęsknotami
otu­lona tyl­ko Twoimi słowami
nieśmiało kocham

sa­ma daję ci tę moc
możesz mnie zra­nić
tak blis­ko jes­teś
na wy­ciągnięcie serca

znów za­nurzam się więc
w tej ot­chłani
nie czując granic
nie pragnąc w za­mian nic
tyl­ko te­go szeptu
w ciemną noc bezgwiezdną
Jestem
i by to słowo wcielo­ne
zas­kle­piło rany
na zawsze 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 grudnia 2018, 20:53

Miniaturka - okruch

nie próbuj mnie ugłaskać
jes­tem ok­ruchem szkła
nieoszlifowanym
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 września 2018, 17:34

Miniaturka o cierpieniu

w tle: Black La­bel So­ciety - Scars
Odtwórz

zwyk­le cier­pię po cichu
bez­sze­les­tne wy­lewam łzy
utartą drogą policzka
i wstrzy­muję oddech
by grzmot szlochu nie zagłuszył
mar­twe­go milczenia

a po­tem z hukiem
wbi­jam w dłonie paznokcie
do krwi 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 sierpnia 2018, 18:20

Mroczny Pasażer

w tle: Lin­kin Park - Breaking the habit
Odtwórz

kiedyś łapał stopa
przy drodze mo­jego życia
sa­mot­ny podróżnik
poz­wo­liłam mu wsiąść
i odtąd w ser­cu mym za­mie­szkał
w ciszy
nie mogę go wyp­ro­sić stąd

mówiłam że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 maja 2018, 12:00

Nieistnienie

W tle: Phyl­lo­taxis - Hearsay
Odtwórz

kiedy między wier­sza­mi się ukrywam
ciszę niewy­powie­dzianą z mro­ku wydobywam
żeby z sa­mot­nością spot­kać się twarzą w twarz
i nie zga­sić mil­cze­nia które w so­bie mam

ba­lan­suję więc na krawędzi
przepaść [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 grudnia 2017, 13:43

***

W tle: Faun - "Federkleid"
Odtwórz

w ko­konie słów
przeis­taczam się
by mo­tylem barwnym
wzle­cieć ponad
sza­re milczenie
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 czerwca 2017, 11:32

Naznaczona

W tle: Lin­dsey Stir­ling - "Shat­ter me" feat. Lzzy Hale
Odtwórz

wy­palo­ne ścieżki łez na policzkach
rozżarzo­ny do­tyk Twój na­piętno­wał mnie
po­wiedz! dokąd zmie­rzają Two­je dłonie
gdy w us­tach więźnie mi krzyk?

byłeś jak pełznący ogień
nie uz­nający gra­nic pożar
spo­pieliłeś niewinność
gdy miałam tyl­ko błagal­ne krop­le łez
by uga­sić sza­lejącą pożogę

dlacze­go - gdy szep­tałam: nie -
Ty na­dal pożerałeś mnie?
od­chodząc zniknąłeś za zasłoną dymu
a w ser­cu moim za­pisałeś słowa
po­zos­ta­niesz na zawsze
Naznaczona 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 czerwca 2017, 01:02

nadal

W tle: Ja­son Wal­ker - "Down"
Odtwórz

nie chcę już dłużej być
niczyja
jak ziemia
nieurodzaj­na pustynia
bez naj­mniej­szej nawet
Oazy

boję się być
bezpańska
jak kun­del porzucony
bo nie mer­da ogonem
zawsze
i cza­sem obszczeka
niewłaści­we drzewo

a więc na­dal jestem
cieniem
(sa­mej siebie)
rzu­conym w ciemność
bo lęka się światła
które ujawni
niczy­jość bez­pańskość nieistnienie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 maja 2017, 23:56

Miniaturka o obecności

stoisz Tam z ramionami
sze­roko rozpostartymi
w które chcę się rzucić
jak w przepaść
z zam­knięty­mi oczami
i wiarą
że na Dnie
nie cze­ka koniec
ale wybawienie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 maja 2017, 11:47

Pocałunek

la­wirując wśród kro­pel deszczu
wpat­rzo­na w sza­rość kałuży
dos­trze­gam pro­mień słońca
unoszę twarz ku niebu

je­sień na czo­le wyciska
złotym liściem
mok­ry pocałunek
pocieszenia 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 listopada 2016, 10:13

carpe_noctem

Chwytam noc za rogi Księżyca. :)

Zeszyty
  • Myśli... – Kłębiące się cza­sem po głowach ob­fi­cie.

  • Perełki – Które po­win­ny uj­rzeć światło dzien­ne :) 

  • Poezja – Ubi vi­ta, ibi poesis.

  • Ulubieni autorzy – Myśli - pe­rełki, które gro­madzę w ser­cu.

  • Wielka poezja – Niedościg­nione dla mnie wzor­ce.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

carpe_noctem

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

11 grudnia 2018, 20:53carpe_noctem do­dał no­wy tek­st Jestem

19 września 2018, 19:00carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

6 września 2018, 17:57yestem sko­men­to­wał tek­st Miniaturka - ok­ruch

6 września 2018, 17:55carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st Miniaturka - ok­ruch

6 września 2018, 17:47yestem sko­men­to­wał tek­st Miniaturka - ok­ruch

6 września 2018, 17:34carpe_noctem do­dał no­wy tek­st Miniaturka - ok­ruch

1 września 2018, 10:29yestem sko­men­to­wał tek­st Miniaturka o cier­pieniu

1 września 2018, 09:56carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st Miniaturka o cier­pieniu

1 września 2018, 09:33yestem sko­men­to­wał tek­st Miniaturka o cier­pieniu

1 września 2018, 09:30carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st Miniaturka o cier­pieniu